NAJWIĘKSZY W POLSCE DRUŻYNOWY KONKURS INFORMATYCZNY

Liczy się wiedza, doświadczenie praktyczne, umiejętne korzystanie z zasobów internetu, refleks oraz praca zespołowa. Testy i zadania układają naukowcy z 11 najlepszych polskich uczelni informatycznych!
Startują 3-osobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych – zapisy trwają od 13 stycznia do 7 marca 2014.
Dwa etapy online: eliminacje od 17 marca i półfinały od 16 kwietnia 2014.
Wielki finał na żywo dla 21 najlepszych drużyn – w Warszawie 16 czerwca 2014.
Wspaniała nagroda – opieka merytoryczna i finansowa na czas studiów informatycznych!

Laureaci otrzymają od nas wsparcie finansowe i merytoryczne na czas studiów. Czeka na Was także wspaniały sprzęt elektroniczny.

ORGANIZATORZY

PARTNER

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

 

PATRONI MEDIALNI

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Katedra Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest jednostką naukową prowadzącą kształcenie na kierunku informatyka i badania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych od ponad 30 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wyspecjalizowanemu personelowi oraz nieustannemu rozwojowi, Kierunek Informatyka należy obecnie do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Wysoką jakość kształcenia potwierdza Ranking Szkół Wyższych 2013 przygotowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" oraz dziennik "Rzeczpospolita", w którym Akademia Górniczo - Hutnicza uplasowała się na 1-wszym miejscu, okazując się najlepszą uczelnią w Polsce w kształceniu specjalistów na kierunkach IT.

Kierunek Informatyka wyróżnia się  aktywnym uczestnictwem w programach współpracy międzynarodowej a w szczególności współpracą z czołowymi instytucjami z branży IT zapewniając kształcenie ukierunkowane na potrzeby nowoczesnego przemysłu IT. Dzięki nowej siedzibie - Centrum Informatyki AGH, Katedra Informatyki dysponuje optymalnie zaprojektowaną infrastrukturą stwarzającą niespotykane na innych uczelniach możliwości do zapoznania sie z najnowszymi trendami w technologiach IT. W ostatnich latach Kierunek Informatyka uzyskał wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej a także osiągnął doskonałe wyniki w badaniu losów zawodowych absolwentów AGH, świadczące o bardzo dobrym dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Katedra Informatyki
Opis Kierunku
Laboratoria
Technologie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski.  Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, jeden z 7 wydziałów PB, prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: informatyka i matematyka. Na kierunku informatyka kształci specjalistów na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz studiów magisterskich drugiego stopnia.  Od kolejnego roku ak. 2014/15 Wydział uruchomi, po uzyskaniu zgody od MNiSW, nowy kierunek: informatyka i ekonometria, studia I stopnia. Wydział Informatyki może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą naukowo-badawczą (ponad 100 pracowników, w tym 14 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów). W 2012 roku powołano Radę Przedsiębiorców przy WI PB, której działalność przyczyni się m. in. do modyfikacji programów  nauczania poprzez dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy ICT. Na Wydziale działają  liczne studenckie koła naukowe. Studenci z WI PB zdobywają medalowe miejsca w renomowanym konkursie "Imagine Cup".

 

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  Politechniki Gdańskiej to jeden z największych z wydziałów Politechniki.  Składa się z 16 katedr zatrudniających blisko 200 pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych. Na Wydziale kształci się około 4 000 studentów na kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka.

Wydział ETI PG od roku 1992 utrzymuje kategorię naukową A. Działalność naukowa Wydziału obejmuje szeroki zakres nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  Wydział ma pełne prawa akademickie w dyscyplinach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, a ponadto prawa doktoryzowania w dyscplinach:  biocybernetyka  i inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka.

Politechnika Gdańska

www.pg.gda.pl
www.eti.pg.gda.pl

 

 

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedyną publiczną uczelnią techniczną w regionie kształcącą na wysokim poziomie kadry techniczne. Znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu szkół wyższych 2012 dziennika "Rzeczpospolita" i magazynu edukacyjnego "Perspektywy". Zajmuje ósme miejsce wśród uczelni akademickich oraz czwarte miejsce wśród uczelni technicznych. Nasz atut to kształcenie w językach obcych.

Na wszystkich wydziałach wybrane przedmioty prowadzone są w języku angielskim. Jednak tym, co wyróżnia Politechnikę wśród innych polskich uczelni, jest Centrum Kształcenia Międzynarodowego, które prowadzi studia całkowicie w językach obcych. Co roku kilkuset studentów PŁ - najwięcej wśród uczelni technicznych - wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety. Jesteśmy liderem w wymianie zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE.

Potwierdzeniem wysokiej jakości studiów i wymiany międzynarodowej jest przyznany nam przez Komisję Europejską prestiżowy certyfikat ECTS Label.

Strona główna Politechniki Łódzkiej

Strona wydziału FTIMS

Strona główna IFE

 

 

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska wywodzi się z założonej w 1919 roku Państwowej Szkoły Budowy Maszyn. Dzisiaj to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, która na stałe wpisała się w krajobraz regionu i kraju. Nie byłoby to możliwe bez wielkopolskiego pragmatyzmu i przysłowiowej poznańskiej pracowitości. Nasza uczelnia słynie z wybitnych osiągnięć: jej pracownicy aktywnie uczestniczą w międzynarodowym życiu naukowym, wytyczając nowe kierunki badań. Co ważne, dzięki rzetelnemu, inżynierskiemu podejściu udaje im się łączyć teorię z praktyką i wprowadzać wynalazki w życie. Nastawienie to znajduje wyraz w prężnej, dynamicznej współpracy z przemysłem w regionie, jak i w kontaktach z profesjonalistami z różnych dziedzin high-tech. Ambicje badawcze godzimy z dobrem studentów, najważniejszych uczestników naszego uniwersyteckiego życia.

Dziesięć uczelnianych wydziałów, wśród których znajdują się jednostki o najwyższym europejskim poziomie, oferuje szeroki i bogaty zakres nauczania: od artyzmu architektury po nanotechnologie, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Kompleksowe podejście do edukacji znajduje odzwierciedlenie w dbałości o wysoką specjalizację dyscyplin połączoną z interdyscyplinarną współpracą. Znakomita kadra oraz nowocześnie wyposażone laboratoria, pracownie i światowej klasy pomoce naukowe ułatwiają proces dydaktyczny i sprawiają, że absolwenci Politechniki Poznańskiej są poszukiwanymi i cenionymi fachowcami na całym świecie. Chlubna historia naszej uczelni wyznacza wysokie standardy i kierunek naszej działalności. Pielęgnując tradycję, stawiamy na młodych ludzi. Wiemy, że to właśnie do nich należy przyszłość. To przeświadczenie dodaje nam skrzydeł i energii do pracy.

LOGOTYP PP

Materiały promocyjne:
- katalog Technologie w pozytywnym klimacie
- folder Oferta Kształcenia Politechniki Poznańskiej
- folder Rekrutacja 2013/2014
- informator dla kandydatów na studia
- folder Oferta dla Gospodarki
- katalog promocyjny innowacji

ZDJĘCIA PP

 

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska należy do największych uczelni technicznych w Polsce.  Jest uczelnią o bogatej 69-letniej już tradycji, jedną z najstarszych uczelni technicznych w kraju, najstarszą na Górnym Śląsku.
Politechnika Śląska powstała jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego regionu w Polsce i jednego z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie – Górnego Śląska.
Dziesięć wydziałów Politechniki Śląskiej zlokalizowanych jest w Gliwicach – głównej siedzibie uczelni, dwa w Katowicach i dwa w Zabrzu. Poza tym zajęcia dydaktyczne prowadzone są także w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Tychach. Uczelnia obejmuje więc swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem cały region.

Silną stroną Politechniki Śląskiej jest bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia. Politechnika Śląska niezmiennie należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wysoki poziom nauczania zapewnia znakomicie wykwalifikowana kadra naukowa, szerokie kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem. Sprzyja temu umiejscowienie uczelni w centrum największego regionu przemysłowego w kraju i jednego z największych w Europie, które pozwala na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach.

Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy. Właśnie na Politechnice Śląskiej rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które dzięki transferowi do przemysłu powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorców.

Studia na Politechnice Śląskiej doskonale przygotowują do pracy zawodowej. Na 50 kierunkach obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej kształci się obecnie 28450 studentów. Na czterech wydziałach uczelnia prowadzi studia w języku angielskim, otwierając się tym samym na studentów z zagranicy i dostosowując się do europejskiego rynku edukacyjnego.

Dzięki wymianie akademickiej studenci Politechniki Śląskiej mogą studiować niemal w całej Europie
– w jednej z ponad 220 uczelni, z którymi Politechnika Śląska w tym zakresie współpracuje.

Studia na Politechnice Śląskiej to także znakomity czas na rozwijanie zainteresowań. W trakcie roku akademickiego na uczelni tętni bogate życie studenckie, animowane przez sprawnie działający samorząd studencki oraz liczne studenckie organizacje. Na uczelni działa aktywnie ponad 100 kół naukowych i ponad 20 organizacji studenckich.

 

Politechnika Warszawska

Instytut Informatyki, część największego wydziału Politechniki Warszawskiej ? Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - to jedna z najstarszych Polskich instytucji badawczych zajmujących się informatyką.

To tutaj zaprojektowano i zbudowano prototyp pierwszego seryjnie produkowanego Polskiego komputera (UMC-1) i budowano zaawansowane systemu informatyczne dla klientów w Polsce i za granicą.

Współcześnie Instytut Informatyki prowadzi badania dotyczące między innymi zaawansowanych systemów informacyjnych (hurtownie i eksploracja danych, zarządzanie wiedzą), systemów mobilnych sztucznej inteligencji, niezawodności oprogramowania i sprzętu i grafiki komputerowej.

Nasi studenci biorą bezpośredni udział w pracach badawczych prowadzonych wspólnie z partnerami przemysłowymi (m.in. T-Mobile, Samsung, France Telecom) i innymi ośrodkami naukowymi, w tym zagranicznymi.

 

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska (www.pwr.wroc.pl) jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki.

Politechnika Wrocławska należy do największych i najlepszych w kraju - na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych, pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się prawie 34 tys. studentów.

Dydaktyka na europejskim poziomie doceniana jest nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Studenci sami mogą kreować swoje specjalności.

Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w realizacji następujących programów naukowych: LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci.

Na terenie politechniki działa ponad 180 organizacji i stowarzyszeń studenckich. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Profil tej aktywności jest bardzo zróżnicowany i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. Studenci mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.


Politechnika Wrocławska
www.pwr.wroc.pl
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.


Członkami PTI - informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i  naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w  pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.


Izba Rzeczoznawców PTI prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, analiz, ekspertyz, partnerskiego wsparcia w obszarze teleinformatyki.


ECDL to działania w zakresie certyfikacji, licencjonowania, szkoleń oraz konkursów informatycznych.


Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39/4
02-508 Warszawa
tel./fax +48 22 838 47 05
www.pti.org.pl

 

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Poza działalnością edukacyjną, Uczelnia realizuje wiele projektów naukowo-badawczych mających m.in. na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Należy do nich m.in. projekt na rzecz obronności państwa, w ramach którego opracowano system nadzoru wizyjnego do identyfikacji zachowań i osób oraz detekcji sytuacji niebezpiecznych.

Uczelnia prowadzi także projekt "Algorytmiczne oceny zmian w ruchach oczu w relacji do postępującej choroby Parkinsona", który zakłada wykorzystanie urządzeń mobilnych typu tablety, smartfony do monitorowania ruchów oczu pacjentów i przesyłania wyników pomiarów bezpośrednio do kliniki.

Opracowała również oprogramowanie komputerowe "Edytor Danych Ruchu" podnoszące jakość diagnozy ortopedycznej i procesu rehabilitacji. Przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych powstało laboratorium ruchu Human Motion Lab. Pod względem technicznym to pierwsze tego typu laboratorium w Polsce, oferujące dostęp do bazy danych ruchu i umożliwiające prowadzenie i porównywanie sesji pomiarowych lekarzom z całej Polski."

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce - jest regionalnym pionierem efektywnego łączenia ekonomii, wiedzy o finansach i biznesu z technikami informatycznymi.

Poza wieloletnim doświadczeniem badaczy na tym wymagającym polu, oferuje jedyny w Polsce kierunek studiów: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

MIESI (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne) to m.in. praktyczne przedmioty statystyczne i ekonometryczne oraz solidna dawka wiedzy z zakresu podejmowania decyzji, informatyki i demografii.

Studenci mogą specjalizować się w metodach ilościowych w ekonomii i badaniach społecznych lub w informatyce gospodarczej. Dzięki zdobytej wiedzy i wypracowanym umiejętnościom absolwentów MIESI chętnie zatrudniają przedsiębiorstwa i instytucje, w których wymagane jest stosowanie  narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. SGH kształci poszukiwanych specjalistów, którzy potrafią przekładać język ekonomii na język informatyki.

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczona kadra Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego infrastruktura sprzętowa gwarantuje prowadzenie studiów w przyjazny sposób na najwyższym poziomie. Wydział kształci na kierunkach matematyka oraz informatyka na wszystkich poziomach studiów, a prowadzone programy studiów zostały wyróżnione na różnych konkursach ogólnopolskich.

Pracownicy wydziału prowadzą badania naukowe między innymi w następujących dziedzinach: systemy inteligentne i sztuczna inteligencja, kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych, teoria algorytmów, logika i matematyczne podstawy informatyki, lingwistyka komputerowa, modelowanie i teoria sterowania, matematyka dyskretna i jej zastosowania w informatyce, matematyka finansowa, nowoczesna teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna, równania różniczkowe i ich zastosowania, topologia i geometria rozmaitości, zastosowania interpolacji operatorów, operatory liniowe i algebry Banacha.

Nasi studenci już od pierwszego roku studiów mają kontakt nie tylko z wybitnymi specjalistami, ale również z praktykami z czołowych firm informatycznych co skutkuje między innymi sukcesami na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach.

 
FILTRUJ RESETUJ
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U W X Y Z Ź Ż
Zobacz wszystkie drużyny
FORMULARZ KONTAKTOWY MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
X

Wczytywanie ...